nog genoeg te winnen voor ons luxevrouwen

Luxeproblemen zijn het, dat Nederlandse vrouwen de top niet bereiken. Zeker in vergelijking met de kwesties waar vrouwen in ontwikkelingslanden mee kampen. Dat vindt Sri Mulyani Indrawati, managing director van de Wereldbank en oud-minister van financiën in Indonesië. Voor Internationale Vrouwendag was ze in Nederland,

Opzij sprak met haar.Is de discussie over gelijkheid van man en vrouw in Nederland peanuts in vergelijking met andere landen?

‘Nou ja… die ongelijkheid speelt zich in Nederland wel af op een heel ander niveau dan in ontwikkelingslanden. Daar is de maatschappij dóór en vóór mannen ontworpen. Vrouwen moeten daar een veel grotere achterstandspositie inlopen.’

Wat doet de Wereldbank om de situatie van vrouwen in die landen te verbeteren?‘Dat verschilt per land. In Laos leven veel vrouwen in armoede. Speciaal voor hen is Power to the Poor opgericht, om huizen op het elektriciteitsnetwerk aan te sluiten. Eenmaal aangesloten, besteden huishoudens in plaats van 3 dollar maar 1 dollar aan elektriciteit. Het geld dat ze anders zouden besteden aan accu’s, diesel of kaarsen kan naar andere zaken.’

Hoe staat het met de achterstand van vrouwen in Nederland?‘Dat zijn natuurlijk luxeproblemen in vergelijking met wat er in arme landen speelt. Maar zelfs in een “volwassen” land als Nederland is de situatie niet ideaal en geven vrouwen hun carrière op wanneer ze die niet kunnen combineren met de kinderen. De overheid en het bedrijfsleven investeren niet genoeg in voorzieningen als de kinderopvang. Terwijl: als je naar de langere termijn kijkt, kan goede en betaalbare opvang de productie van vrouwen verhogen.

Het aantal vrouwen aan de top is ook erg laag. Terwijl iedereen weet: minstens één vrouw aan elke bestuurstafel moet toch te doen zijn, bijvoorbeeld via quota. Maak het vanzelfsprekend dat vrouwen zichtbaar zijn en meedoen.’


Wat is uw kracht als vrouw?

‘Die vraag wordt nou nooit aan een man gesteld. Maar vooruit: als minister van financiën kreeg ik te maken met de economische crisis, net ten tijde van de verkiezingen. De recessie had dus niet ieders prioriteit, maar wél die van mij. Mijn kracht was dat ik de gemoederen rustig hield en mensen liet weten: er is nog steeds iemand “managing the business”. Onze economie groeide uiteindelijk met 6,5 procent.’

Wat zou u Nederlandse vrouwen mee willen geven?

‘Mijn advies aan hen zou zijn: stay focussed, blijf volharden en sluit niet te snel of te veel compromissen. Wees zichtbaar, dus zorg dat iedereen weet wat je doet. Mijn ervaring leert dat die lessen opgaan voor iedereen, waar ook ter wereld.’

Door Laurence de la Porte / 27 mei 2013 / Opzij

 

als een vis in het water